project5

Project informatie:

 • Bezoekers parkeerplaats: Geen
 • Kiss and Ride/Besteld vervoer: Paviljoenlaan (24)
 • Taxi: Paterwoldseweg (V01)
 • Fietsenstalling: Meerdere
 • Touringcars: Paviljoenlaan (24)
 • Crew: Concourslaan (V26)
 • Artist: Concourslaan (V26)
 • Calamiteitenroutes:
  • CR1: Mullock Houwerlaan
  • CR2: Concourslaan west
  • CR3: Concourslaan Noord
  • CR4: Concourslaan zuid

 

Uitstraling:

 • Draag het volledige verkeersregelaarsuniform + verkeersregelaarspas. Hiermee laat je jouw bevoegdheid zien.
 • Liever een petje dan zonnebril, zo kan je oogcontact maken met de verkeersdeelnemers.
 • Ga niet hangen, zitten of leunen. Laat een serieuze werkhouding zien.
 • Raak nooit het voertuig van een ander aan maar ga op een veilige afstand naast het voertuig staan.
 • Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, verwacht dit helaas niet altijd andersom.
 • Wanneer je er niet uit komt met een verkeersdeelnemer, vraag een collega/coördinator om het gesprek over te nemen en ga op gepaste afstand staan.
 • Je krijgt van je coördinator te horen wanneer je je positie mag verlaten, ruim altijd je eigen spullen op en zet het eventuele hek in de berm neer.

Communicatie:

 • Bij gebruik portofoon: praat rustig, duidelijk en gebruik korte zinnen begin altijd met: je postnummer voor (die gene die je wilt spreken) wacht vervolgens tot de andere reageert op jouw bericht.
 • Wil je even afgelost worden omdat je bijvoorbeeld naar het toilet moet of je diensttijd zit erop? Neem contact op met de coördinator voordat je zelf actie onderneemt blijf altijd op je post totdat je goedkeuring hebt van de coördinator.
 • Wanneer een derde partij zoals opdrachtgever of hulpdiensten instructies geven, betrek dan altijd direct de coördinator bij dit gesprek. Ga niet op eigen initiatief instructies aanpassen.
 • Heb je punten voor de evaluatie, geef deze door aan de coördinator. Dit wordt zeer gewaardeerd.
 • Praat niet met pers of andere derden over het project. Bij vragen, doorsturen naar de coördinator.