Project2

Onder aan de pagina staat de kaart om direct naar je route te navigeren.

Project informatie

‒ Kiss and Ride: Bevindt zich op de Sportweg (E23)
‒ Taxi: Wordt een baan voor gecreëerd op de hart van brabantlaan
‒ Crew/Artist: Parkeren op de parkeerplaats aan het Reitseplein (P21)
‒ Backstage: zit aan de hazelaarstraat. (P18)
‒ Fiets/Scooter: kunnen in de fietsenstalling bij de hazelaarstraat gezet worden. (P20) Of langs deAlleenhouderstraat (p13)

Uitstraling:

– Draag het volledige verkeersregelaarsuniform + verkeersregelaarspas. Hiermee laat je jouw bevoegdheid zien.
– Liever een petje dan zonnebril, zo kan je oogcontact maken met de verkeersdeelnemers.
– Ga niet hangen, zitten of leunen. Laat een serieuze werkhouding zien.
– Raak nooit het voertuig van een ander aan maar ga op gepaste afstand naast het voertuig staan, zolang dit veilig kan
– Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, verwacht dit helaas niet altijd andersom.
– Wanneer je er niet uit komt met een verkeersdeelnemer, vraag een collega/coördinator om het gesprek over te nemen en ga op gepaste afstand staan.
– Wanneer je van de coördinator je positie mag verlaten, ruim altijd je eigen spullen op.

Communicatie:

– Bij gebruik portofoon: praat rustig, duidelijk en gebruik korte zinnen.
– Wil je even afgelost worden omdat je bijvoorbeeld naar het toilet moet of je diensttijd zit erop? Neem contact op met de coördinator voordat je zelf actie onderneemt.
– Wanneer een derde partij zoals opdrachtgever of hulpdiensten instructies geven, betrek dan altijd direct de coördinator bij dit gesprek. Ga niet op eigen initiatief instructies aanpassen.
– Heb je punten voor de evaluatie, geef deze door aan de coördinator. Dit wordt zeer gewaardeerd.
– Praat niet met pers of andere derden over het project. Bij vragen, doorsturen naar de coördinator.

  • Click op het icoon
  • Zoek je postnummer en klik er op
  • Lees je postinstructie
  • Navigeer naar positie door te klikken op