Terug naar diensten

Planvorming

Om een vergunning te krijgen, hebben evenementenorganisaties een mobiliteitsplan nodig. Daarmee kan aangetoond worden dat de verkeersdoorstroming en -veiligheid in kaart zijn gebracht en dat de juiste maatregelen worden genomen om deze te waarborgen. Wij zorgen ervoor dat dit plan wordt gemaakt én uitgevoerd voor, tijdens en na het evenement.

Quickscan

Met een quickscan onderzoeken we op welk tijdstip en met welk vervoer bezoekers naar het evenement komen. Op basis hiervan richten we zones in en bepalen we of de omliggende wegen genoeg zijn en al het verkeer aankunnen.

Daarna worden met een risicoanalyse alle knelpunten in kaart gebracht. De oplossingen hiervoor zijn vervolgens in het mobiliteitsplan te vinden, waarin ook de verkeersborden en het inzetplan staan.

Het inzetplan maakt duidelijk hoe we de bezoekers richting de juiste zones begeleiden, er met wegen wordt omgegaan en hoe er wordt ingezet op deelvervoer zoals ov, pendelbussen en/of touringcars.

Overleggen

Om iedereen op één lijn te krijgen, zijn we uit naam van de opdrachtgever aanwezig bij de overleggen waarin de plannen worden toegelicht aan adviserende diensten. Daarnaast helpen we met het organiseren van informatieavonden voor buurtbewoners en het omgevingsmanagement.

Een mobiliteitsplan of hulp bij de uitvoering nodig?

Contact